خانه / تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما
برای فرستادن مطالب، پیشنهادات، سوالات عمومی و تماس مستقیم با مسؤلین سایت به آدرس: 

eqte3ad@gmail.com

ایمیل بفرستید ویا به این شماره ها ۰۷۹۶۳۰۹۱۴۰ – ۰۷۸۰۴۶۲۴۴۴ در تماس شوید.  

ویا هم مطالب خویش را به تلگرام eqte3ad@ بفرستید.

رفتن به نوارابزار